Nese jeni te interesuar per me teper informacion rreth skedave teknike dhe certifikatave te kompanise Grimer jeni te lutur te na kontaktoni duke plotesuar formularin me poshte.

EN ISO 9001:2015 | EN ISO 45001:2018 | ISO 14001:2015 | PAS 99:2012

EAD 200019-00-0102 | EAD 200039-00-0102 | EAD 230008-00-0106