Linja e prodhimit te profileve per ndertimin e thate ne fabriken GRIMER është e pajisur me linjat më të reja në Evropë të prodhimit te cilat integrojnë të gjitha në zhvillimet teknologjike të makinerive, automatizimin elektronik dhe sistemet robotike.

Kjo linje perfshin prodhimin e profileve UW, CW, CD, UD dhe ele kendore. Linja e prodhimit te profileve per ndertimin e thate ne fabriken GRIMER me vendodhje ne Elbasan, Shqiperi shtrihet në nje siperfaqe prej 10000m2.

PROFILE CD (EN 14195)

Permasat
60 x 27

Trashesia
0.50mm | 0.60mm

Gjatesia 
3000mm-4000mm

PROFILE UD (EN 14195)

Permasat
14 x 28 x 26 | 24 x 28 x 24 | 27 x 28 x 27

Trashesia
0.50mm | 0.60mm

Gjatesia 
3000mm-4000mm

PROFILE UW (EN 14195)

Permasat
50 x 30 | 75 x 30 | 100 x 35
50 x 40 | 75 x 40 | 100 x 40

Trashesia
0.50mm | 0.60mm

Gjatesia 
3000mm-4000mm

PROFILE CW (EN 14195)

Permasat
50 x 50 | 75 x 50 | 100 x 50

Trashesia
0.50mm | 0.60mm

Gjatesia 
3000mm-4000mm

PROFILE UA (EN 14195)

Permasat
50 x 40 | 75 x 40 | 100 x 40

Trashesia
2.00 mm

Gjatesia 
3000mm-4000mm

Ele këndore

Permasat
25 x 25

Trashesia
0.40 mm | 0.50 mm

Gjatesia 
2800mm-3000mm