GRIMER është një nga prodhuesit kryesorë të gabioneve, rrethimeve dhe profileve per sistemin e thate ne Shqiperi dhe në rajonin e Ballkanit. Produktet e prodhuara nga GRIMER janë në përputhje me standardet EUROPIANE dhe menaxhimi i cilësisë, është aprovuar nga institucione të njohura ndërkombetare

GRIMER eshte kompani e çertifikuar për:

– Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë sipas standarteve të EN ISO 9001:2015
– Sistemin e Menaxhimit të Shendetit dhe Sigurisë në Punë sipas standarteve të EN ISO 45001:2018
– Sistemin e Menaxhimit Mjedisor sipas standarteve ISO 14001:2015
– Aplikimi i një sistemi të integruar menaxhimi në përputhje me PAS 99:2012

Grimer shpk disponon rreth 10,000m2 ambiente përpunuese. Teknologjia e prodhimit është moderne dhe sipas të gjitha rregullat e Komunitetit Europian. Gjatë eksperiencës sonë në treg kemi kuptuar se bashkëpunimet e sukseshme dhe afatgjata me klientët tanë, kanë për bazë të tyre cilësinë.

GRIMER sot është lider në fushën e prodhimit per:
– Gabion
– Rrjeta teli
– Profile dhe aksesore per sistemin e thate
– Gozhdë, tel bari, tel xingato, llamarinë xingato etj.