20

vite përvojë

6000

ton kapacitet prodhimi në vit

40+

punëtorë

Produkte të çertifikuara

Produktet e prodhuara nga GRIMER sh.p.k janë në përputhje me standardet _______ dhe nën sistemin për menaxhimin e kontrollit ______. Menaxhimi i cilësisë, është aprovuar nga institucione të njohura botërore.