GABION CILINDRIK (THES)

Zgavrat dhe gabionet cilindrike janë elementë të përbërë nga fletë rrjetë gjashtëkëndore të përdredhura dyfish të përdorura për punimet emergjente, për rikuperimin e rrugëve të argjinaturës dhe për themelet e mbulesave të gabionit ose dyshekut. Fleta është e mbushur me material me madhësi heterogjene, duke ngopur boshllëqet derisa të arrihet vëllimi i dëshiruar. Mbyllet më pas në skajet me anë të një teli me diametër më të madh (i përgatitur tashmë në fazën e prodhimit) dhe në drejtimin gjatësor duke përdorur tela për lidhjen.

Gabionet cilindrike janë elementë të përbërë nga fletë rrjetë gjashtëkëndore të përdredhura dyfish të përdorura për punimet emergjente, për rikuperimin e rrugëve të argjinaturës dhe për themelet e mbulesave të gabionit ose dyshekut. Fleta është e mbushur me material me madhësi heterogjene, duke ngopur boshllëqet derisa të arrihet vëllimi i dëshiruar. Mbyllet më pas në skajet me anë të një teli me diametër më të madh (i përgatitur tashmë në fazën e prodhimit) dhe në drejtimin gjatësor duke përdorur tela për lidhjen.

Të dhëna teknike & Certifikime