RRJETA MBROJTESE PERFORCUESE

Rrjetat metalike me kthesë të dyfishtë të paketuara në rrotulla bëjnë të mundur kryerjen e ndërhyrjeve të rreshtimit në shpatet shkëmbore për mbrojtjen e zonave ose infrastrukturave të ndërtuara. Ne fakt, ato perdoren vetem per realizinin e nderhyrjeve te tipit pasiv, ndersa kur kombinohen me kavo celiku dhe tirante, ato realizojne nje sistem efikas riforcimi ne te gjitha ato situata ku eshte e nevojshme te parandalohet shkeputja e elementeve prej guri te madhesive te ndryshme. Rrjeta e shtrirë përshtatet me çdo profil shkëmbor, duke bërë gjithashtu të mundur mbulimin e sipërfaqes së prekur me anë të teknikave inxhinierike natyraliste.

Të dhëna teknike & Certifikime